Általános Szerződési- és Fizetési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Felek

A jegkert.hu weboldal üzemeltetője a IT KERT KFT. (1027 Budapest, Bakfark B. u. 2. , cégjegyzékszám: 01-09-872156, adószám: 13767385-2-41), továbbiakban Szolgáltató.

Szolgáltató jelenleg egyben a Jégkert nevű étterem és a Budai Jégpálya üzemeltetője is.

A jegkert.hu weboldal használatával a Vásárló (továbbiakban Felhasználó) és az Étterem (továbbiakban Étterem) elfogadják a rájuk vonatkozó alábbi szerződési feltételeket:

Szolgáltatás megrendelése

Szolgáltatás megrendelés befejezése előtt a Felhasználónak el kell olvasni és el kell fogadni jelen szerződési feltételeket. Szolgáltatás megrendelés csak abban az esetben történik meg, amennyiben kattintással a Felhasználó megerősíti, hogy elolvasta és elfogadta a szerződést. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a fajta ráutaló magatartás, azaz az ÁSZF elfogadásának minősül. Ugyanezen feltételek ismertek az Étterem előtt is és ő is elfogadja az ÁSZF feltételeit.

Szolgáltatás leírása

A Felhasználó online adhat le rendelést az Étterem által kiadott termék listákból.
A Felhasználónak lehetősége van házhozszállításos, személyes átvételes vagy helyben az étteremben tartózkodásos rendelés leadására.
A Felhasználó a rendelésének kiegyenlítését megteheti a rendelési oldalon aktuálisan feltűntetett módokon.

Ételrendelés folyamat és fizetés

A rendelés leadása előtt a Felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia az Étterem honlapján közzétett feltételeket.

A honlapon leírt rendelési feltételek és az ÁSZF feltételei közt lévő ellentmondás esetén a honlapon feltüntetett feltételek az irányadóak.

A feltüntetett árak bruttó árak, tehát az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendőek.

A Felhasználónak lehetősége van házhozszállításos rendelés, személyes átvételes vagy helyben asztalhoz történő rendelés leadására.
A Felhasználó a termék kosár összeállítás után a kosárt megjelenítő oldalon adhatja le a rendelését a Megrendelem gomb segítségével.
A megrendelés gomb megnyomásával kötelezettséget vállal a rendelés kifizetésére, az elérhető fizetési módok bármelyikével.
A házhozszállításos, illetve a személyes átvételes rendelés esetén e-mail értesítéstkap a Felhasználó a rendelés leadásáról.
A helyben asztalhoz rendelés esetében a Rendeléseim / Fizetés menüpont alatt láthatja a sikeresen leadott rendeléseket.
A rendelés kifizetését a Rendeléseim / Fizetés menüpont alatt lehet megtenni.
A sikeres online fizetés végrehajtása után e-mail értesítést küldünk.
Miután a fizetés sikerességéről az étterem is értesül (kommunikációs hiba esetén több perc is lehet), akkor egy újabb e-mailben a Felhasználó megkapja a rendeléséhez tartozó számlát.

A Felhasználó kötelezettsége, hogy valós adatokat adjon meg a rendelés, és a számlázási adatokhoz. Ebből adódó hibákért a szervezet nem vállal felelősséget.

Rendelést a Felhasználó nem mondhat le (kivéve, ha erről Étterem másképp nem rendelkezik), visszatérítésre Felhasználó nem jogosult. 

A rendelési folyamatban a jegkert.hu csak közvetítőként lép fel Felhasználó és Étterem között.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köteles Felhasználó/Étterem számára a jegkert.hu rendszer használatának lehetőségét folyamatosan biztosítani.

A rendszer használatához szükséges leírást Szolgáltató közzéteszi a jegkert.hu honlapon, az esetlegesen felmerülő problémákat e-mailben orvosolja.

Szolgáltató a rendszer üzemelésére 99% rendelkezésre állást vállal.

Szolgáltató Felhasználótól/Étteremtől kapott valamennyi információt kizárólag a jegkert.hu működtetése érdekében jogosult felhasználni. Ettől eltérni csak Felhasználó/Étterem előzetes engedélyével lehet. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos további részletek az Adatvédelmi Szabályzatban találhatók.

Felhasználó/Étterem jogai és kötelezettségei

Felhasználó/Étterem jogosult a jegkert.hu rendszerben felvitt saját adatait, információit tetszőleges időben és tetszőleges számban módosítani.

Felhasználó/Étterem köteles az alapadataiban bekövetkezett változásokat a rendszerben 15 napon belül aktualizálni.

Felhasználót/Éttermet a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

A felhasználói megrendelés/szerződés megszűnése

A felhasználói megrendelés/szerződés megszűnik:
  • Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
  • Felhasználó/Étterem jogutód nélküli megszűnésével,
  • a felek közös megegyezésével.
A Felhasználói Szerződés megszűnésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja a Felhasználói Szerződést és megszüntetheti a jegkert.hu rendszerhez a hozzáférését, ha jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket Felhasználó súlyosan megszegi.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
  • valótlan adatok megadása

Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2018. május 15-től hatályosak. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó elfogadja a módosított Általános Szerződési Feltételeket, amennyiben annak hatálybalépése után belép a rendszerbe.