Általános Szerződési- és Fizetési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Felek

A jegkert.hu weboldal üzemeltetője a IT KERT KFT. (1027 Budapest, Bakfark B. u. 2. , cégjegyzékszám: 01-09-872156, adószám: 13767385-2-41), továbbiakban Szolgáltató.

Szolgáltató jelenleg egyben a Jégkert nevű étterem és a Budai Jégpálya üzemeltetője is.

A jegkert.hu weboldal használatával a Vásárló (továbbiakban Felhasználó) és az Étterem (továbbiakban Étterem) elfogadják a rájuk vonatkozó alábbi szerződési feltételeket:

Szolgáltatás megrendelése

Szolgáltatás megrendelés befejezése előtt a Felhasználónak el kell olvasni és el kell fogadni jelen szerződési feltételeket. Szolgáltatás megrendelés csak abban az esetben történik meg, amennyiben kattintással a Felhasználó bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta a szerződést. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a fajta ráutaló magatartás, azaz az ÁSZF elfogadásának minősül. Ugyanezen feltételek ismertek az Étterem előtt is és ő is elfogadja az ÁSZF feltételeit.

Szolgáltatás leírása

A jegkert.hu a Budai Jégpálya és a Jégkert szolgáltatásait közvetíti, az oldalon bizonyos kiemelt eseményekre online belépőjegy vásárlása lehetséges. A Felhasználók által megvásárolt belépőjegyeket Szolgáltató/Étterem elektronikus úton visszaigazolja Felhasználónak.

A Szolgáltató által közvetített események időpontjait és a belépés feltételeit Étterem tölti fel, illetve szerkeszti. Gyakran a belépőjegy ára 100%-ban lefogyasztható, de a lefogyaszthatóságot minden esetben az esemény/belépőjegy leírása határozza meg. A feltételek az Étteremtől származnak, ezért a Szolgáltató ezek tartalmáért, aktualitásáért és elérhetőségéért, minőségéért felelősséget nem vállal, így kártérítésre nem kötelezhető.

Étterem és Felhasználó között a megrendelés a belépőjegy tekintetében jön létre, a helyfoglalás a belépti díj kifizetése és a visszaigazoló mail elküldése után válik véglegessé. Felhasználó a jegkert.hu szolgáltatásán keresztül leadott belépési jegyrendelésével egyidejűleg elfogadja az Étterem rendezvény/program ajánlatát és feltételeit, amit az esemény/belépőjegy leírása tartalmaz. Étterem rendezvény ajánlatának elfogadásával és a belépőjegy kifizetésével megrendelés jön létre a Felhasználó és az Étterem között. A Szolgáltató az elektronikus jegyeladás folyamán kizárólag közvetítői szerepet tölt be, így semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

A jégpálya csakúgy, mint az Étterem a honlapon számos információt is közzétesz, belépési jegyárakat és feltételeket, ét és itallapját, akcióit, egyéb közlendőit és egyúttal kötelezettséget vállal minden általa feltüntetett adat valóságtartalmáért.

A Étterem elfogadja, hogy a Szolgáltatót mindenkori megállapodásuk szerint forgalomarányos jutalék illetheti meg.

Jegyeladási folyamat és fizetés

A vásárlás leadása előtt a Felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia az Étterem honlapján közzétett feltételeket (pl. levásárolhatóság).

A honlapon leírt jegyvásárlási feltételek és az ÁSZF feltételei közt lévő ellentmondás esetén a honlapon feltüntetett feltételek az irányadóak.

Ha a Felhasználó délelőtti eseményre vesz jegyet, a befizetési határidő előző nap éjfél, ha a Felhasználó délutáni eseményre vesz jegyet, a befizetési határidő aznap dél.

A feltüntetett árak bruttó árak, tehát az ÁFÁ-t tartalmazzák és forintban értendőek.

A Felhasználó a rendezvény/belépőjegy kiválasztása után a „Fizetek” gomb megnyomásával véglegesíti jegyvásárlását. A vásárlásról minden esetben visszaigazoló emailt kap az általa megadott email címre.

A rendezvény időpontjának megkezdéséig a helyszínen amennyiben nem jelenik meg a Felhasználó, úgy helyfoglalása törlődik, telt ház esetén ezután Étterem nem garantálja az ülőhelyet. Amennyiben adott este 23 óráig nem érkezik meg a Felhasználó, úgy a vásárlás során esetlegesen megadott levásárlási lehetőség semmis, a későbbiekben már nem fogyasztható le a jegyár.

Jegyet legkésőbb a rendezvény kezdő időpontjáig lehet vásárolni. Szolgáltató a jegyvásárlás után automatikusan (e-mailben) visszaigazolja a jegyvásárlás adatait és továbbítja azt a Étterem felé. A jegyvásárlás Felhasználó által nem mondható le (kivéve, ha erről Étterem másképp nem rendelkezik), visszatérítésre Felhasználó nem jogosult.

A jegy ellenértékét Felhasználó bankkártyával fizeti meg Étterem részére. Az jegkert.hu csak közvetítőként lép fel Felhasználó és Étterem között.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köteles Felhasználó/Étterem számára a jegkert.hu rendszer használatának lehetőségét folyamatosan biztosítani.

A rendszer használatához szükséges leírást Szolgáltató közzéteszi a jegkert.hu honlapon, az esetlegesen felmerülő problémákat e-mailben orvosolja.

Szolgáltató a rendszer üzemelésére 99% rendelkezésre állást vállal.

Szolgáltató Felhasználótól/Étteremtől kapott valamennyi információt kizárólag a jegkert.hu működtetése érdekében jogosult felhasználni. Ettől eltérni csak Felhasználó/Étterem előzetes engedélyével lehet. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos további részletek az Adatvédelmi Szabályzatban találhatók.

Felhasználó/Étterem jogai és kötelezettségei

Felhasználó/Étterem jogosult a jegkert.hu rendszerben felvitt saját adatait, információit tetszőleges időben és tetszőleges számban módosítani.

Felhasználó/Étterem köteles az alapadataiban bekövetkezett változásokat a rendszerben 15 napon belül aktualizálni.

Felhasználót/Éttermet a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

A felhasználói megrendelés/szerződés megszűnése

A felhasználói megrendelés/szerződés megszűnik:
  • Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
  • Felhasználó/Étterem jogutód nélküli megszűnésével,
  • a felek közös megegyezésével,
  • bármelyik fél által történő felmondással.
A Felhasználói Szerződés megszűnésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja a Felhasználói Szerződést és megszüntetheti a jegkert.hu rendszerhez a hozzáférését, ha jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket Felhasználó súlyosan megszegi.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
  • a lefoglalt jegy többszöri ki nem fizetése,
  • valótlan adatok megadása

Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2018. május 15-től hatályosak. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó elfogadja a módosított Általános Szerződési Feltételeket, amennyiben annak hatálybalépése után belép a rendszerbe.